Hur vi hjälper dig med skatt


Skatt är ett komplext område då det ofta ändras över tid. Vi på byrån följer därför ständigt utvecklingen allt för att kunna ge dig som kund rätt hjälp och råd. Vi kan bland annat hjälpa er att upprätta deklarationer samt ge råd och riktlinjer.

Tre huvudområden inom skatt som ett bolag eller firma skall redovisa:

Inkomstskatt

Redovisas i alla bolagsformer en gång om året (undantag kan finnas vad gäller inkomstskatt på ideella föreningar). När bokslut har upprättats går dessa siffror vidare till en deklaration där resultatet blir till underlag för inkomstskatten. Samtidigt som inkomstskatt upprättas får man också fram underlaget för löneskatt på eventuellt erlagd pensionskostnad. Även andra skatter kan komma till här tex fastighetsskatt, avkastningsskatt.

Mervärdeskatt

Mervärdeskatten eller moms som man brukar säga redovisa vissa företag som är momspliktiga. Alla företag är inte momspliktiga beror på vad man säljer för varor och tjänster. Exempel på ej momspliktig verksamhet är bolag som äger hyresfastigheter som hyrs ut till privatpersoner. Moms redovisar företagen beroende på storlek antingen en gång om året, kvartalsvis eller månadsvis. Redovisning görs på en egen mervärdeskattedeklaration.

Arbetsgivaravgift och källskatt

Företag som betalar ut lön till anställda ska redovisa arbetsgivaravgift och källskatt för sina anställda. I ett aktiebolag är även företagsledaren anställd och även dennes ersättning ska ligga till grund för redovisningen till arbetsgivaravgift och källskatt. Däremot ägaren av enskild firma och handelsbolag redovisa i stället en preliminär f-skatt månadsvis. Underlag för detta upprättas genom en preliminär deklaration.